Air an Oidhche air a sheinn le Meantime

"Air an Oidhche" air a sheinn le Meantime, bhon phrògram Blas. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' libhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from