M' eudal, M' eudail, Mac 'ic Ailein air a sheinn le Iain MacPhàrlain, Ingrid NicEanraig agus Eòghainn Robasdan

"M' eudal, M' eudail, Mac 'ic Ailein" air a sheinn le Iain MacPhàrlain, Ingrid NicEanraig agus Eòghainn Robasdan, bhon phrògram Blas. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' libhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010.

This clip is from