Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Hirwaun

Bydd Dewi Llwyd yn cyflwyno'r rhaglen drafod o Ysgol Gymraeg Rhydywaun gyda phanel o bedwar a chynulleidfa o'r ardal. Dewi Llwyd presents the topical discussion programme from Ysgol Gymraeg Rhydywaun School with a panel of four and an audience from the local area.

49 o funudau