Mairead McLeman a' seinn Òran Mòr Thorcaill

Mairead McLeman a' seinn "Òran Mòr Thorcaill", bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail Ghallaibh 2010. Choisinn Mairead Bonn Òr airson seinn san t-Seann Nòs.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from