Riona NicIlleBhàin a' seinn Gleann Èite

Riona NicIlleBhàin a' seinn "Gleann Èite", bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail Ghallaibh 2010. Choisinn Riona Bonn Òir 'Tìm an Òbain'.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from