Iain G. MacIlleathain a' seinn Hò Ro Nighean Donn Bhòidheadh nan Gorm-shùil Meallach

Iain G. MacIlleathain a' seinn "Hò Ro Nighean Donn Bhòidheadh nan Gorm-shùil Meallach", bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail Ghallaibh 2010. Choisinn Iain Bonn Òr a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Release date:

Duration:

2 minutes

Credits

Role Contributor
Executive ProducerJohn J MacIsaac

This clip is from