Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Wed, 13 Oct 2010

Trin a thrafod pynciau llosg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Political analysis and discussions from the National Assembly of Wales.

25 o funudau