Yr iaith Gymraeg

Yn 1890, roedd mwy o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru nag o rhai Saesneg. Cymraeg oedd iaith yr aelwyd a’r capel. Serch hynny, Saesneg oedd yr unig iaith a siaradwyd yn yr ysgol.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from