Paratoi bwyd a choginio

Antoinette Hughes, o Gae’r Gors, Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, sy’n esbonio sut oedd menywod yn coginio yn 1890. Roedd y lle tân cegin yn cymryd amser hir i gynhesu felly byddai wedi bod yn llawer mwy anodd i baratoi pryd o fwyd nag y mae hi heddiw gyda ffwrn fodern neu ficrodon.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from