Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Fri, 17 Sep 2010

Mae Diane yn cyrraedd pen ei thennyn. Mae Kevin yn datgelu beth sydd wrth wraidd ei islder. Mae Colin yn gorfod meddwl ar ei draed wrth i Brandi yn ymweld i Deri. Diane has reached the end of her tether. Kevin reveals the real reason behind his depression. Colin has to think on his feet as Brandi arrives at the Deri.

20 o funudau