Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Tue, 7 Sept 2010

Mae Dai wedi cyrraedd adref o Dubai, ond a fydd yno groeso cynnes iddo n?ng Nghwmderi? A fydd Eileen yn llwyddo i berswadio Sioned i ddychwelyd i'r ysgol? Sut fydd Dani yn ymateb i newyddion Gethin? Dai has arrived home from Dubai, but will there be a warm welcome awaiting him in Cwmderi? Will Eileen be able to persuade Sioned to return to school? How will Dani react to Gethin's news?

20 o funudau