Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Fri, 10 Sept 2010

Mae Ffion yn dod i wybod am dwyll Hywel. Sut fydd Griffiths yn ymdopi fel cyflwynydd ar Cwm FM? A fydd Kevin yn ymdopi o dan yr holl bwysau y mae wedi ei osod ar ei hun? Ffion finds out about Hywel's scam. How will Griffiths cope as a presenter on Cwm FM? Will Kevin cope with the pressure he's put himself under?

20 o funudau