Sreath de phrògraman ciùil anns a bheil taghadh de dh'òrain 's de cheòl traidiseanta. A series of music programmes featuring a selection of traditional music and song.