Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Mon, 9 Aug 2010

Mae Kevin yn yssu am gael dod adref, ond a fydd Sheryl yn credu bod hynny'n syniad da? Kevin is desperate to come home, but will Sheryl think it's a good idea?

20 o funudau