Image for Bàird nan Òran - Dòmhnall Ruadh Phàislig

Bàird nan Òran - Dòmhnall Ruadh Phàislig

Duration: 01:43

Cha b' e bàird-baile a bh' ann an Dòmhnall Ruadh Phàislig ann an dòigh sam bith. Taghadh bhon phrògram Bàird nan Òran.

An toir air na bàird baile a chuir an cèill an t-saoghail aca fhèin agus tachartasan an là, uaireannan èibhinn, uaireannan tomadach, ach an-còmhnaidh ealanta. Bhuineadh Dòmhnall Ruadh Phàislig do dh'Uibhist a Deas agus chaidh a' bhàrdachd aige fhoillseachadh san leabhar Sporran Dhòmhnaill.

Available since: Mon 28 Jun 2010

This clip is from

Baird nan Oran Series 1, Bàird nan Òran - Prògram 1

Dòmhnall Ruadh Phàislig à Uibhist a Deas / Donald MacIntyre from South Uist

First broadcast: 07 Apr 2010

Image for Bàird nan Òran - Prògram 1 Not currently available on BBC iPlayer

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss