Air Ghleus - Seall Seo

A bheil na sgoilearan uile ann an gleus airson clàradh? Taghadh bhon phrògram Air Ghleus.

Tha an latha mòr air tighinn. Ciamar a thèid dha na sgoilearan 's iad a' gabhail nan òran ùr?

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from