Seudan a' Chuain - Ailean Dòmhnallach

Ailean Dòmhnallach a' seinn "Hug Òirinn Ò Ro 'S Gur Toigh Leam Fhìn Thu", bhon phrògram Seudan a' Chuain.

Chaidh na prògraman a chlàradh aig cuirm-chiùil beò a chaidh a chumail san Old Fruitmarket ann an Glaschu mar phàirt de Fhèis Celtic Connections. Chaidh a chraoladh san Fhaoilleach 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from