Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/04/2010

Pa wyneb o'r gorffennol sy'n dychwelyd i fygwth dyfodol Eifion? Which familiar face from the past returns to threaten Eifion's future?

25 o funudau