Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/12/2009

Mae Mark yn derbyn cerdyn Nadolig gan Keiran yn bygwth ei deulu. Mark receives a Christmas card from Keiran threatening his family.

25 o funudau