Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/11/2009

Daw rhaglen yr wythnos hon o Ddolgellau gyda Dewi Llwyd wrth y llyw. This week's programme comes from Dolgellau with Dewi Llwyd.

1 awr