Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/04/2009

Mae perthynas Katie a Darren yn mynd o nerth i nerth. Darren and Katie's relationship goes from strength to strength.

25 o funudau