Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Opera sebon ddyddiol am drigolion Cwmderi. Daily soap featuring residents of Cwmderi.

Ar y Teledu

Popeth i ddod (11 newydd)

Ymweliad Set Pobol y Cwm Set Tours 2017

Ymweliad Set Pobol y Cwm Set Tours 2017

Ymweliad set Pobol y Cwm 2017

Dyddiadau'r ymweliad: 1af, 2il a 3ydd o Awst 2017 am 10yb, 12yp, 2yp, 4yp.

Mae’r ymweliad yn para 1 awr a 30 munud ac yn cynnwys tipyn o gerdded a sefyll.

Telerau ac amodau yma: Cymraeg  

Unwaith i chi ddarllen y wybodaeth ar delerau ac amodau, plis archebwch eich tocynnau drwy e-bostio: Setpobolycwm@bbc.co.uk yn nodi dyddiad ac amser yr hoffech yn ddelfrydol ymweld.

 

Pobol y Cwm set tours 2017

Set tour dates: 1st, 2nd and 3rd of August 2017 at 10am, 12pm, 2pm, 4pm.

Tours take approximately 1 hour and 30 minutes and involve a certain amount of walking and standing.

Terms and conditions here:  English 

Once you have read the terms and conditions, please e-mail us to book your tickets here:

Setpobolycwm@bbc.co.uk and please note the date and time you would ideally like to attend.

 

Cyfeiriad y stiwdios / Studios address:

  • Stiwdios Porth y Rhath
  • BBC Cymru Wales
  • Porth Teigr
  • Bae Caerdydd
  • CF10 4GA


 

  • Roath Lock Studios
  • BBC Cymru Wales
  • Porth Teigr
  • Cardiff Bay
  • CF10 4GA