This programme will be available shortly after broadcast

22/09/2017

Ceòl Gaidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse, an-diugh còmhla ri Seonag Monk. Cuiribh fios thugainn mu na tachartasan tha dol agaibhse gu dethadol@bbc.co.uk
Gaelic and Celtic music and a round-up of what's on presented today by Seonag Monk. Send us information on events that are happening in your community to dethadol@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 57 minutes

On radio

Clàr na Seachdain

Clàr na Seachdain
Ceòl traidiseanta air fidheall agus bogsa