Anna Nic na Ceardaich le measgachadh de cheòl Americana. Anns a' phrògram-sa, cluinnear òrain bho leithid Alison Krauss, Gretchen Peters agus Chris Stapleton. 'S e Shine on Rainy Day bho Brent Cobb clàr na seachdain.
Anne Sinclair presents Americana and new Country music. In this episode, you will hear tracks from Alison Krauss, Gretchen Peters and Chris Stapleton. As her record of the week, Anne has chosen Shine on Rainy Day by Brent Cobb.

Release date:

29 days left to listen

57 minutes

On radio

Saturday 10:00