Hedfan Awyrennau Bychain

Mae Harrison Ford a'i awyren fechan yn mynd i bob math o drafferthion, felly rhaid gofyn pa mor ddiogel ydi hedfan awyrennau o'r fath? Y peilot Owain Gwynedd sy'n ateb.

Dysgu dweud 'na' yn amlach ydi'r ffordd i fod yn hapus, yn ôl y seicolegydd Svend Brinkmann. Mae Aled yn cael cwmni seicolegydd arall, Derith Rhisiart, sy'n egluro pam fod 'na' yn air mor anodd i rai.

Ymdriniaeth Hollywood o ffilmiau tramor ydi pwnc Aled Llewelyn, wrth i Eirian James sôn am gynllun i ddatblygu gwesty cymunedol yng Nghaernarfon.

Dyddiad Rhyddhau:

23 o ddyddiau ar ôl i wrando

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Dydd Gwener Diwethaf 08:30

Rheolau'r Gystadleuaeth

Aled Hughes

Telerau Ac Amodau Cystadleuaeth Dydd Gwener Aled Hughes.