iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 5

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 5

Duration:
10 minutes
First broadcast:
Thursday 28 August 2014

'S ann na làithean sa bho chionn ceud bliadhna, mar a tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill ag innse, a thàinig na ciad naidheachdain bàis sa Chiad Chogadh chun na Gàidhealtachd agus chun nan eilean. Loisg Breatann a' chiad urchair air a 22mh den Lùnastal agus bha ciad sabaid mhòr aig a' BEF aig Blàr Mons. Chaidh ceithir soithichean-cogaidh Gearmailteach a chuir fodha aig Blàr Heligoland Bight.

Tha an rann à Gur Bòidheach na Gillean air a sheinn le Màiri Rothach air a chleachdadh le cead bho Sgoil Eòlais na h-Alba.

Credits

Actor
Artair Donald
Actor
Iain F MacLeod

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss