Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sa phrògram seo cluinnidh mar a ghairm Breatannn cogadh an aghaidh na Gearmailt. Tro ghuthan à tasglann a' BhBC gheibh sinn dealbh air mar a sgaoil an naidheachd am measg iasgairean nan eilean a bh' air a' chost an ear. Cluinnidh sinn cuideachd bàrdachd, Air a' Cheathramh Là de dh'August, a rinneadh le Murchadh Greumach à Griais an Leòdhas agus òran a rinn Aonghas MacEacharna à Tiriodh don Naval Reserve.

Release date:

10 minutes

Last on

Sat 9 Aug 2014 10:50

Credits

Role Contributor
ActorArtair Donald
ActorIain F MacLeod

Related Links