Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/07/2014

Ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse le Mairead Nic Illinnein. Tha ceòl aig Mairead an duigh bho Barrule, Daimh agus beò san studio Norrie MacIomhair.

Celtic music and a round-up of what's on with Mairead Maclennan. Mairead has music from Barrule, Daimh and live in the studio Norrie Maciver. dethadol@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 16 Jul 2014 14:03

Caithream Ciùil @ Hebcelt 2014

Caithream Ciùil @ Hebcelt 2014

Tha Caithream Ciùil gu bhith aig Hebcelt 2014. Nach tig sibh còmhla rinn oir tha e an asgaidh! Tha sinn gu bhith ann a Talla Cuimhneachaidh Mhàrtainn air Sràid Frangain air Diardaoin 17mh Iuchair agus Dihaoine 18mh Iuchair bho 2-4f.

 

Diardaoin cluinnidh sibh Shellie Morris, Donnie Rothach, The Magnolia Sisters agus The Scott Wood Band.

 

Dihaoine cluinnear Donnchadh Siosalach, Damian Helliwell's Metta, Eleanor Nicolson agus Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys.

 

Chì sinn ann sibh.

Clàr na Seachdain

Clàr na Seachdain

Òrain ùra agus tradiseanta bho Norrie 'Tago' MacÌomhair.