Sorry, this episode is not currently available

Nabaidhean Cheilteach

Bidh Anna NicLeòid a' siubhal tro Eirinn a tuath agus a' Chuimrigh gus beachdachadh air a' bhuaidh a bhios aig a' bhòt san t-Sultain air an dà sgìre eadar-dhealaichte seo. An toir neo-eisimeileachd an Alba buaidh air an ìre de fh?in riaghladh sa Chuimrigh? Agus, a bheil cron gun duisg an deasbad ann an Alba sgaraidhean as ùra ann an Eirinn a tuath.

Anna MacLeod travels to Northern Ireland and Wales, to discover the impact of the Scottish independence debate on our Celtic neighbours.

Release date:

29 minutes

Last on

Sat 5 Jul 2014 19:30

Credits

Role Contributor
PresenterCalum Maclean