Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha Aonghas Dòmhnallach ann an cathair Choinnich an-diugh.

Ceist mhòr ann an saoghal a' bhall-coise am bu chòir do Charles Green a b'àbhaist a bhith na Cheannard air Sgioba Rangers tilleadh air ais, mar tha e fhèin ag iarraidh, airson smachd a ghabhail air cluba Ibrox? A' deasbad na cùise còmhla ri Aonghas tha Iain MacNèill,Murchadh Dòmhnallach,Ailig o' Henley agus Coinneach MacMhathain.

Tha Anndra Dunn ag innse mun leabhar as motha a thug buaidh air a' bheatha a bharrachd air a' Bhìobull, Homage to Catalonia le George Orwell.

Tha Dolina NicIllinnein a' dèanamh luaidh air Daibhidh MacIllinnein a chaochail aig an deireadh sheachdain, a bha ainmeil ann an saoghal Theatre mar sgriobhadair, cleasaiche agus riochdaire. bbc.co.uk/coinneach.

57 minutes

Last on

Tue 17 Jun 2014 21:03