This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Nis: Samhradh '84

Ann a 1984 thug Sgioba Ball-coise Nis ceum mòr nan eachdraidh fhèin, agus ann an eachdraidh ball-coise nan Eilean Siar, a' gabhail pàirt ann am farpais Cupa Amaitearachd na Gàidhealtachd air tìr-mòr agus a' gleidheil a' Chupan ceithir tursan. Cluinnidh sinn bho na daoine a chruinnich aig taisbeanadh a' còmharrachdh samhradh '84 aig Comunn Eachdraidh Nis bho chionn ghoirid agus Nisich eile aig a bheil cuimhne air an àm sònraichte sa.
In the summer of 1984 Ness Football Club took an historic step for island football by entering the Highland Amatuer Cup competition on the mainland and winning the cup. We'll hear from those who gathered at an exhibition to mark the 30th anniversary of winning the Cup for the first time.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 4 Jan 2015 10:30