Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach.
A-nochd, bidh Derek a' cur na prosbaig air dè thachair ann am Farpais Cupa na Cruinne ann an 2002.
Ma tha cuimhneachain agaibhse mun fharpais-sa a ghabh àite ann an Coiria a Deas agus Iapan, no fiù 's cuimhneachain mu chuid de na h-òrain a bha rin cluinntinn ann an 2002, nach fhàg sibh teachdaireachd air ar duilleag Facebook, no cuiribh post-dealain gu pluto@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 967050
Entertainment and the latest news to see you home with Derek Murray. Tonight, Derek looks at some notable events from the 2002 World Cup which was held in South Korea and Japan. As a musical backdrop to the competition, he also plays some outstanding tracks from that time. Do you have any memories of the World Cup in Korea/Japan? Are there songs from 2002 which you remember fondly? If so, please get in touch via our Facebook page, e-mail us at : pluto@bbc.co.uk or contact us on the freephone: 08000 967050.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Mon 9 Jun 2014 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.