Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

16/06/2014 Parcio yn Sir Gâr; Lluniau o ryfeloedd a clocsiau

Pryder yn Sir Gaerfyrddin am godi tâl am barcio ar y Sul a hyd at naw y nos. Cam yn rhy bell? Neu mae'n rhaid i rywun dalu am gynnal a chadw gwasanaeth allweddol i fusensau a thwristiaeth yn y sir?

Ydych chi'n credu popeth welwch chi yn y papurau? Cwestiynau heddiw am lun trawiadol sydd fel petai yn awgrymu fod dynion Iracaidd wedi eu cipio au lladd gan fudiad Isis.

Ac mae'r Tywysog Charles yn ymyrryd i achub hen ddiwydiant gwneud clocsiau yng Nghymru. Ydych chi yn gwisgo clocsiau Cymreig? Be am gynnal a chadw'r hen draddodiadau?

Cysylltwch gyda Taro'r Post ar 03703500500; tarorpost@bbc.co.uk ; neges destun 67500 neu #tarorpost ar Twitter

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr

Darllediad diwethaf

Llun 16 Meh 2014 13:00