Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An Duanaire

Anns a' phrògram seo, tha Morag NicLeòid a' taghadh bàrdachd agus òrain às a' chruinneachadh An Duanaire.

Cluinnear Gillebrìghde MacIlleMhaoil le Dh'fhalbh Mo Bhean Chomuinn agus Duanag a' Chibeir, Anna Nic na Ceardaich leis A' Bhanntrach, Art MacCarmaig le An Dròbhaireachd, Uilleam MacMhathain le Tha Mo Bhreacan Dubh fon Dìle, Nan NicFhionghain leis An Gille Donn agus Donaidh Murchadh MacLeòid le Òran an t-Saighdear.

Chaidh am prògram a chuir ri chèile le taic bho Sgoil Eòlais na h-Alba.

30 minutes

Last on

Sun 4 May 2014 10:00
Added. Check out your playlist Dismiss