iPlayer Radio What's New?
Image for 06/05/2014

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

06/05/2014

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Tuesday 06 May 2014

Tha 850 millean not ga chosg air obair leasachaidh air Ionad St James ann an Dùn Èideann, ach dè na buannachdan a bhios ann dhan bhaile?

Tha Dòmhnall Dòmhnallach agus Coinneach MacMhathain a' beachdachadh air dè cho sàbhailte agus a tha e a bhith a' bancadh ar cuid airgid a' cleachdadh fònaichean-làimh.

Tha dùil gun tàlaidh ìomhaighean ùra eich-uisge, a chaidh fhosgladh gu h-oifigeil anns an Eaglais Bhreac bho chionn ghoirid, mòran airgid dhan àite gach bliadhna. Tha Dòmhnall Uilleam Stiùbhart a' mìneachadh ceangal an eich-uisge leis a' Ghàidhealtachd.

Agus às an tasglan an t-seachdain seo tha sinn a' dol air ais chun a' cheathramh latha fichead den Ghearran ann an dà mhìle 'sa h-ochd nuair a bha Lachie Macilliosa, Dòmhnall MacÌomhair, Cairistìona NicAonghais, Calum Camshroin agus Ailig MacAmhlaigh a' cuimhneachadh air sgeulachdan mun each-uisge anns na h-eileanan. bbc.co.uk/coinneach.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss