Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

06/05/2014 Stadau tai newydd; a chynulleidfaoedd Eisteddfodau Lleol

Mae gwraig o Sir Gâr sy'n poeni bod y stâd tai lle mae hi'n byw heb ei orffen...Mae'r tai wedi eu hadeiladu, ond dyw'r palmentydd ddim wedi eu gwneud na choed a llwyni wedi eu plannu.

Mae 'na bryder am gynulleidfaoedd Eisteddfodau Cymru. Faint o bobl sy'n gwrando ar y cystadlu? Faint o effaith gaiff hyn ar y cystadleuwyr ac a oes angen gwneud mwy i annog cynulleidfa?

Ac mae'n bosib y bydd darlledwyr yn cael eu gorfodi i wneud yn siwr bod plant ddim yn gweld golygfeydd sy'n cynnwys rhyw a thrais anaddas neu iaith anweddus ar deledu. Mae llawer o bobl yn poeni bod y canllawiau fel y maen nhw - sy'n dweud y dylai rhaglenni o'r fath gael eu dangos ar ôl 9 y nos - ddim yn gweithio. A beth am wylio'r rhaglenni ar gyfrifiaduron ac ati?

Cysylltwch gyda Taro'r Post ar 03703 500 500, Ebost: tarorpost@bbc.co.uk ar neges destun 67 500 neu trydar @bbcradiocymru #Tarorpost

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr

Darllediad diwethaf

Maw 6 Mai 2014 13:00