Sorry, this episode is not currently available

Nuair a dh' atharraich a' ghaoth/Then the Wind Changed

Air an seachdamh latha dhen Ghearran dà mhìle 's a naoi, dh'fhuiling Astràilia an tubaist nàdarra a bu mhiosa a dh'fhuiling i a-riamh na h-eachdraidh. Chaill ceud seachdad 's a trì am beatha nuair a stiall stoirm-teine tro Bhictoria. B' ann ann am baile Strathewen, ceathrad cilemeatair à Melbourne a bu mhiosa an t-uabhas.

San fhiolm, 'Nuair a thionndadh a' ghaoth', tha Celeste Geer bhon bhaile agus a tha na neach-fhiolmaidh, ag innse mar a thachair dha na nàbaidhean aice agus dhan teaghlach aice fhèin, 's iad a-nise a' togail beatha ùr dhaibh fhèin san dà bhliadhna o ghabh an teine àite.

On 7 February 2009, Australia suffered its worst natural disaster in recorded history. A firestorm of cyclonic fury swept across Victoria and 173 lives were lost. Nowhere was the destruction more terrible than in the tiny hamlet of Strathewen, only 40 km's from Melbourne.

In this programme, local resident and filmmaker Celeste Geer interweaves her own family's story with those of her neighbours and friends as they struggle to rebuild their shattered lives in the two and a half years following the fires.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 2 Aug 2015 23:00