Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Taghadh de na còmhraidhean a chuala sibh thairis air an t-Samhradh, dà mhìle 's a dhà dheug, mu Abaidean Alba. Bho Phreas Challtainn gu Mealrois, bho Chamuschoinnich gu Circeabol. Còmhla ri Coinneach aig na h-abaidean bha an t-Urramach Aonghas Mac a' Ghobhainn, Iain Eàrdsaidh Mac a' Mhaoilein, Ruairidh MacIlleathain, Gòrdan Camshron agus an t-Ollamh Dòmhnall Meek. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 15 Apr 2014 21:03