This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tubaist a' Wahine

Air an deicheamh là den Ghiblean 1968 chaill còrr air leth-cheud duine am beatha nuair a chaidh am bàt'-aiseag a' Wahine air na creagan taobh muigh Wellington ann a Sealainn Nuadh. Seo an tubaist-mara as miosa san rìoghachd an cuimhne dhaoine. Bha Coinneach Macleòid nach maireann, Kenny Mary Anne, mar a b'eòlaich daoin' air, bhon a' Bhac an Leòdhas anns a' chriubha. Bha e air a bhith seòladh fad iomadh bliadhna ron a sin agus air a dhachaigh a dhèanamh thall. Ann an 1991 bha e an Leòdhas air làithean-saora agus bhruidhinn e ri Flòraidh NicIllEathainn mu bheatha agus mun oidhche uabhasach a chailleadh a' Wahine.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 13 Apr 2014 09:30