Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha na Taghaidhean Nàiseanta air tòiseachadh anns na h-Innseachan agus mairidh iad fad sia seachdainean. Thairis air na laithean tha romhainn cluinnidh sinn mu dhiofar earrainnean dhen dùthaich mhòr a tha seo. An-diugh sùil air Calcutta, Mangalora, Chennai agus Karala còmhla ri Màiri Anna NicÌomhair agus Agnes Rothach.

Tha Iain MacLeòid a' dèanamh luaidh air an sgrìobhadair agus an craoladair telebhisean Peaches Geldof a chaochail an t-seachdain 'sa aig aois còig bliadhna thar fhichead. Bha èolas phearsanta aig Iain air Peaches bho chionn dhà na trì bhliadhnaichean.

Tha Dòmhnall Macleòid air ais leis an t-sreath an Soillseachadh Albannach agus cuspair na seachdain 's a tha beatha Adam Smith. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 9 Apr 2014 21:03