Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

25/04/2014

Croeso cynnes dros baned, straeon, sgyrsiau a cherddoriaeth i gadw cwmni i chi tan amser cinio. A warm welcome over a cuppa and a chat.

Dyddiad Rhyddhau:

2 awr, 27 o funudau

Darllediad diwethaf

Gwen 25 Ebrill 2014 10:04

Archwiliad Cancr y Fron

Archwiliad Cancr y Fron

Dr Llinos Roberts sy’n sôn am bwysigrwydd yr arfer o archwilio eich hun yn rheolaidd.

Podlediad Bore Cothi

Podlediad Bore Cothi

Lawrlwythwch Podlediad uchafbwyntiau rhaglen Bore Cothi.

Y Gornel Glasurol

Clasur Cothi

Ymlaciwch wrth wrando ar rai o berlau'r byd clasurol yn Y Gornel Glasurol.