Sorry, this episode is not currently available

Episode 8

A'Fuine le... Episode 8 of 8

Tha Màiri NicRisnidh a'siubhal na Gàidhealtachd a'coinneachadh ri feadhainn dhe na bèiceirean is fheàrr agus ag ionnsachadh bhuapa ciamar a chuireas i nithean sònraichte gu feum ann an dòighean ùra nuair a bhios i a'fuine.

Mairi MacRitchie travels the Gàidhealtachd, meeting some of the country's best bakers and discovering some of their favourite recipes. In the last programme of the series, she finds out some of the bakers' favourite recipes using chocolate.

Release date:

29 minutes

Last on

Sun 1 Nov 2015 20:00

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from A'Fuine le...