Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 1

Air an ochdamh là fichead den Mhàirt naoi ceud deug fichead sa ceithir dh'fhàg dà cheud eilthireach Beinn na Faoghla, Uibhist a Deas, Èirisgeidh agus Barraigh. Sheòl iad à Loch Baghasdail air bòrd an t-soithich, am Marloch is iad a' dèanamh air Canada gu St John, New Brunswick. Ach b' ann air na prèiridhean farsaing a bha iad ag amas aig a' cheann thall. Seo a' chiad seòladh a rinn i ann an 1924 ach cha b' e seo a' chiad turas no an turas mu dheireadh a bheireadh am Marloch, agus sothichean eile, na ceudan leotha as na h-eileanan.
Ach dè thug air àireamh cho mòr na h-eileanan fhàgail aig an àm? Cò a bha gan brosnachadh agus dè a bha a' feitheamh orra ann an Canada? Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill air a bhith a' faighinn a-mach.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 25 Jan 2015 13:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Am Marloch

Am Marloch

Am Marloch