Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

01/04/2014 Isafswm Cyflog; Llysiau a Ffrwythau a Cyfoeth Naturiol Cymru

Faint o lysiau a ffrwythau y byddwch chi'n ei fwyta'n ddyddiol? Saith y dydd yw'r argymhelliad diweddara ar gyfer byw yn iach a byw yn hirach. Ond pa mor hawdd yw gneud yn siwr bo chi yn cael 7 y dydd?

Hefyd beth mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gyflawni yn y flwyddyn gynta ar ol ei sefydlu? Un on hamgylcheddwyr amlycaf ni yn dweud bod y corff yn "drychineb i'r amgylchedd"

A beth sydd wedi newid ers cyflwyno yr isafswm cyflog bymtheg mlynedd yn ôl? Pa mor anodd yw hi i deuluoedd sy'n gweithio i gael dau ben llinyn ynghyd?

Cysylltwch gyda'r tîm: 03703500500 #tarorpost tarorpost@bbc.co.uk

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr

Darllediad diwethaf

Maw 1 Ebrill 2014 13:00