Caryl Parry Jones

Caryl Parry Jones

Pobol ddifyr yn trafod pob math o bynciau - a chyfle i glywed barn Caryl am y byd a'i bethau. Interesting people discuss all kinds of topics and Caryl airs her views

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 newydd)

Mwy

Podlediad

Penodau i’w lawrlwytho

Caryl Parry Jones

Clipiau (3)