Pleidlais Hoff Nofel gan T Llew Jones

Pa nofel gan T. Llew Jones hoffech chi ei chlywed yn Llyfr bob Wythnos Radio Cymru?
Yn llwytho...

Dyma'r canlyniadau

 • Barti Ddu

  0%
  0%
 • Cri'r Dylluan

  0%
  0%
 • Cyfrinach y lludw

  0%
  0%
 • Dial o'r Diwedd

  0%
  0%
 • Dirgelwch yr Ogof

  0%
  0%
 • Ofnadwy Nos

  0%
  0%
 • Tân ar y Comin

  0%
  0%
 • Trysor Plas-y-wernen

  0%
  0%
 • Trysor y Môr-ladron

  0%
  0%
 • Un Noson Dywyll

  0%
  0%

Bore Cothi

Croeso cynnes dros baned, straeon, sgyrsiau a cherddoriaeth i gadw cwmni i chi tan amser cinio. A warm welcome over a cuppa and a chat.

Ar y Radio

Dim darllediadau i ddod

Darllediad diwethaf

Pob pennod blaenorol

Ryseitiau Bore Cothi

Ryseitiau Bore Cothi
Holl ryseitiau'r cogyddion ar raglen Bore Cothi.

Hysbyseb Rhaglen Bore Cothi a Dylan Jones

Podlediad Bore Cothi

Podlediad Bore Cothi

Lawrlwythwch Podlediad uchafbwyntiau rhaglen Bore Cothi.

Y Gornel Glasurol

Clasur Cothi

Ymlaciwch wrth wrando ar rai o berlau'r byd clasurol yn Y Gornel Glasurol.

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss