Bore Cothi

Bore Cothi

Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.

Ar y Radio

Popeth i ddod (10 newydd)

Ryseitiau Bore Cothi

Ryseitiau Bore Cothi
Holl ryseitiau'r cogyddion ar raglen Bore Cothi.

Hysbyseb Rhaglen Bore Cothi a Dylan Jones

Podlediad Bore Cothi

Podlediad Bore Cothi

Lawrlwythwch Podlediad uchafbwyntiau rhaglen Bore Cothi.

Y Gornel Glasurol

Clasur Cothi

Ymlaciwch wrth wrando ar rai o berlau'r byd clasurol yn Y Gornel Glasurol.