Rhaglen Dylan Jones

Rhaglen Dylan Jones

Y diweddaraf o Gymru a thu hwnt gyda Dylan Jones, ynghyd â’r gerddoriaeth orau. Dylan Jones presents two hours of the latest news and the best music.

Ar y Radio

Popeth i ddod (5 newydd)

Hysbyseb Rhaglen Dylan Jones a Bore Cothi

Podlediad Rhaglen Dylan Jones

Podlediad Rhaglen Dylan Jones

Podlediad uchafbwyntiau rhaglen Dylan Jones.