Rhaglen Dylan Jones

Rhaglen Dylan Jones

Cyfle i chi sgwrsio gyda Dylan Jones am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru a thu hwnt. Cerddoriaeth, cyfarchion a hysbys. Dylan Jones chats about what's happening in Wales.

Ar y Radio

Popeth i ddod (5 newydd)

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss