Rhaglen Dylan Jones

Rhaglen Dylan Jones

Cyfle i chi sgwrsio gyda Dylan Jones am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru a thu hwnt. Cerddoriaeth, cyfarchion a hysbys. Dylan Jones chats about what's happening in Wales.

Ar y Radio

Popeth i ddod (9 newydd)

Hysbyseb Rhaglen Dylan Jones a Bore Cothi

Podlediad Rhaglen Dylan Jones

Podlediad Rhaglen Dylan Jones

Podlediad uchafbwyntiau rhaglen Dylan Jones.