iPlayer Radio What's New?
Image for 13/03/2014

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/03/2014

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Thursday 13 March 2014

An-diugh a' bhuaidh a tha dùnadh Eaglaisean a' toirt air coimhearsnachdan. Tha an t-Urramach Iain MacAsgail, an t-Ollamh Urramach Ruairidh Macleòid agus Iain Eardsaidh Mac a' Mhaoilain a' deasbad na cùis.

Tha Donna Nicillinnein a' mìneachadh an obair a tha aice an lùib a' phròiseact Crossreach.

Agus tha Màiri NicAmhlaigh, Seonaigh MacAmhlaigh agus Aonghas Dubh MacNeacail a' moladh dè na falaidhean cùbhraidh as fheàrr a reiceadh a' Ghàidhealtachd. bbc.co.uk/coinneach.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss