Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh a' bhuaidh a tha dùnadh Eaglaisean a' toirt air coimhearsnachdan. Tha an t-Urramach Iain MacAsgail, an t-Ollamh Urramach Ruairidh Macleòid agus Iain Eardsaidh Mac a' Mhaoilain a' deasbad na cùis.

Tha Donna Nicillinnein a' mìneachadh an obair a tha aice an lùib a' phròiseact Crossreach.

Agus tha Màiri NicAmhlaigh, Seonaigh MacAmhlaigh agus Aonghas Dubh MacNeacail a' moladh dè na falaidhean cùbhraidh as fheàrr a reiceadh a' Ghàidhealtachd. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 13 Mar 2014 21:00