Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

10/03/2014

Tha Victoria Kilgour anns a' hotseat a-nochd agus air chèilidh oirre airson breab a thoirt do Rapal tha Ceitidh Nic a' Phì à Àird nam Murchan. Tha Ceitidh a' dèanamh cùrsa Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig. 'S fìor thoigh leatha a bhi a' dol gu dìofar fèisean agus ag èisteachd ri daoine a' cluich ceòl beò. Bidh i cuideachd a cluich iomain agus ball-coise airson sgìre Àird nam Murchain. Am measg na rudan is fheàrr le Ceitidh air an t-saoghal tha a peathraichean agus buntàta is isbeanan. Còmhradh, craic agus cabadaich gu leòr eadar an dithis agus èistibh a-mach airson taghadh ciùil Ceitidh. bbc.co.uk/rapal.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 10 Mar 2014 19:03