Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdain-sa, tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gun dùisg e cuimhneachain bhlàth dhuibh le ceòl bho leithid Mìcheal Garvin, Cailean Mac an Deòir agus Iain MacGhriogair. Tha am prògram seo a' sònrachadh a chiùil aig Brandon Mac a' Phì sa Chòmhlan.
In this week's Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell seeks to stimulate further nostalgic memories among listeners with more musical memories of yesteryear. These programmes feature a selection of well known musicians and bands such as, this week, Michael Garvin, Colin Dewar, and John Macgregor. This week's featured artist is Brandon MacPhee and his Band.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 6 Dec 2015 12:00